Merke som peker på den aktive fanekategorien Kunder og samarbeid
Illustrasjonsfoto: Nettverkskabel og utstyr

Prosjektkatalog

IKT og samhandling i offentlig sektor:

Den røde tråd
OSIRIS
Rett fram
SEMICOLON
SEMICOLON II
Veileder for tidslinje

IKT for personer med utviklingshemning:

Artes Socialis
Doorways
Gode instruksjonsfilmer
IKT-mestring i dagliglivet
IKT på veien videre
Kjenn dine rettigheter
Kom og se så godt!
Mat og trivsel
Mestring med mobil
POSEIDON
Under steinen
Ung og begeistret

Sosiale medier for personer med spesielle behov:
Enkle kommunikasjonsmekanismer
Friends
Jeg vil også være med!
STEMME

IKT for seniorer og personer med hukommelsesproblemer:

ALDERN
DIADEM
Mylife (Norsk) (English) (Deutsch)
PIA - Personal IADL Assistant
PRAKSIS
SAMPO
T&Tnet
Touch IT
ULTRALETT

Generelle kompetanseprosjekter om tilgjengelighet:

e-Me
KOGNETT
Nettborger
PERSONAS
UNIMOD
Universell utforming og autentisering

TEMA: Velvære, mestring, livskvaltet

TEMA: Universell utforming

PUBLIKASJONSARKIV


Nettborger

Mange virksomheter benytter sosiale medier i sin kommunikasjon med kunder eller innbyggere. Vi er i ferd med å bevege oss fra sosiale boltreplasser mot faglig bruk av sosiale medier, og mot sosiale medier som arenaer for samfunnsdeltakelse. Bruk av sosiale medier er ikke like enkelt for alle. For eksempel mennesker med ulike funksjonshemninger opplever uoverkommelige hindringer.

Behovet for ny kunnskap om utforming, tilgengelighet og brukskvalitet av de nye kommunikasjons- og samarbeidsarenaene er stort. For å møte dette kunnskapsbehovet har en rekke aktører gått sammen om prosjektet Netborger. I Nettborger-prosjektet fokuserer vi på hvordan sosiale medier kan utformes på en universell måte.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle en løsning som demonstrerer hvordan sosiale medier kan brukes for å fremme samfunnsdeltakelse for alle. Demonstratoren utvikles i samarbeid med Østfold fylkeskommune. Karde vil i prosjektet fokusere på kognitive brukerutfordringer og systemutviklingsmetodikk.

Prosjektet starter opp i løpet av høsten 2010 og avsluttes i 2012. Forskningsrådets program IT Funk delfinansierer prosjektet.

Spredning og omtale

I oktober 2011 presenteres to papere fra Karde på eChallenges e-2011 Conference i Firenze i Italia:

Annet:

Partnere i prosjektet

Kontaktinformasjon

Arthur Reinertsen (systemutviklingsmetode), mobil 930 55 616.
Erlend Øverby (utvidete personas), mobil 901 29 642.
Riitta Hellman (personas-nettside), mobil 982 112 00.
Magne Lunde (prosjektleder, Media LT).

Side oppdatert 26.3.2012

 
   
  Web-ansvarlig: Riitta Hellman   Karde AS, tel. 908 44 023
Postadresse: Postboks 69 Tåsen, 0801 Oslo
Generelle henvendelser: Terje Grimstad
Illustrasjonsfoto: Clipart.com