Finansiering av innovasjon

Innovasjon2Innovasjon innebærer å skape nye produkter, prosesser eller tjenester enten teknologisk eller på andre måter. For å gjøre en idé eller oppfinnelse til en innovasjon må den komme til praktisk anvendelse og skape verdi. Innovasjon skjer i alle næringer, i alle typer virksomheter og innenfor alle teknologier.

Utvikling av nye idéer foregår ofte i prosjektkonsortier med partnere som arbeider godt sammen og som har kompetanse som utfyller hverandre. Støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet er ofte en nødvendig forutsetning for realisering av innovative idéer.

Støtten kan søkes både nasjonalt og internasjonalt. Kardes ansatte har mange års erfaring med å skaffe finansiering til innovasjonsprosjekter. Karde har siden begynnelsen av 2005 hatt internasjonale prosjekter i sin portefølje.

Vi kjenner søknadsmetodikken og vurderingskriteriene, og vet hvilke nasjonale og europeiske strategier som er viktig for en vellykket søknad. Vi kan være en partner for å skaffe finansiering til innovasjons-prosjekter. Horizon 2020 er det nye europeiske programmet for forskning og innovasjon. Vi har i 2014 deltatt i en rekke initiativ for å etablere europeiske H2020-prosjekter sammen med partnere fra mange europeiske land. Med støtte fra Norges forskningsråd utarbeider vi forslag til nye prosjekter og bringer sammen partnere
fra fjern og nær.

Kontakt

Terje Grimstad, mobil 908 44 023
Riitta Hellman
, mobil 982 11 200
Erlend Øverby, mobil 901 29 642