Memas huskehjelp og kognitivt hjelpemiddel

Memas hjelper mennesker som ikke husker så godt å mestre sin egen hverdag. Memas er et enkelt hjelpemiddel med kalender og påminnelser. I tillegg inneholder tjenesten hyggelige adspredelser og kontakt med de nærmeste. Pårørende bruker internett for å gjøre innstillinger og velge ut riktig innhold for den eldres nettbrett.

Brukerens nettbrett kan vise:

  1. Dag, dato og tidspunkt på døgnet (f.eks. dag, natt)
  2. Avtaler og påminnelser i dag
  3. Kalender (måned, uke)
  4. Til glede: f.eks. bilder i album, aviser, radio og været
  5. Min side: huskelapper, bilder, oppgaver m.m. som kan brukes for kognitiv trening
  6. Kontakt meg

Brosjyre som viser hvordan kommuner kan bruke Memas.

Les mer om Memas:
www.mylifeproducts.no

Eldre mann bruker Memas.

Screen Shot 2014-10-03 at 13.51.46