Prosjekter

Karde er en prosjektorganisert virksomhet. I våre prosjekter deltar eksperter fra ulike kompetansemiljøer. De fleste av prosjektene handler om innovasjon med IKT, enten når det er snakk om små virksomheter eller en hel sektor, eller når personer med ulike utfordringer er i fokus.

Velg tema under for å lese mer om våre prosjekter:

IKT og samhandling i offentlig sektor
IKT for personer med utviklingshemning
Sosiale medier for personer med spesielle behov
IKT for seniorer og personer med hukommelsesproblemer
Sporingstjenester
Generelle kompetanseprosjekter om tilgjengelighet
Faktaark

Modern computer devices