Brosjyrer og faktaark

Her finnes det nedlastbare brosjyrer og faktaark
fra de fleste av Kardes FoU- og innovasjonsprosjekter.
Trykk på prosjektet for å åpne faktaarket.

IKT for helse og velferd

Telma

IKT og samhandling i offentlig sektor

Rett fram

IKT for personer med utviklingshemning

Artes Socialis
Bonum Domos
Doorways
FRITEK
FRIDA
Gode instruksjonsfilmer
IKT-mestring i dagliglivet
IKT på veien videre
Jeg vil også være med!
Kjenn dine rettigheter
Kom og se – så godt!
Mat og trivsel
Mestring med mobil
POSEIDON
Ung og begeistret

IKT for seniorer og personer med hukommelsesproblemer

BROER
Home4Dem
MedGUIDE
Mylife
PIA – Personal IADL Assistant
T&Tnet
Universell utforming av hverdagsteknologier

IKT for personer med lese- og skrivevansker

Stemme: Stenografi for sosiale medier

IKT for personer med Asperger syndrom

Friends
FRITEK