Generelle kompetanseprosjekter om tilgjengelighet

Avsluttede prosjekter

e-Me
KOGNETT
UNIMOD

En hånd som taster på en smarttelefon foran en bærbar PC.