Kontakt

Postadresse

Karde AS, Postboks 69 Tåsen, 0801 Oslo

Besøksadresse (ikke for postforsendelser!)

Gaustadalléen 23 A, 0373 Oslo (Kristen Nygaards hus).
Henvend deg i Norsk Regnesentrals resepsjon i 4. etasje.
Alternativt ring til mobilen til den du skal besøke.

Daglig leder

Terje Grimstad, mobil: 908 44 023

Nettredaktør

Riitta Hellman, e-post: rh@karde.no

Organisasjonsnummer

986429360

Finn oss i Google Maps

Trykk på kartet for å åpne Google Maps i en ny fane.Screen Shot 2014-10-03 at 15.19.19

Offentlig kommunikasjon

T-bane til Forskningsparken eller Blindern.
Trikk til Forskningsparken.