Riitta Hellman

Generell bakgrunn

Riittas faglige arbiedsområder i Karde er universell utforming, tilgjengelighet og teknologi for personer med kognitive utfordringer. Hun har deltatt i og ledet flere europeiske prosjekter (f.eks. AAL-prosjektene GUIDed, MylifeHome4DemPIA og T&Tnet, og MedGUIDE).

Riitta er for tiden engasjert i prosjekter for mennesker med utviklingshemning.

Riitta har tidligere vært forsker og forskningssjef på Norsk Regnesentral, administrasjonssjef i Studieforbundet Folkeuniversitetet, og avdelingssjef i Fagavdelingen på Statens Institutt for forbruksforskning. Hun har doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Åbo (Turku), Finland.

Riitta har hatt mange tillitsverv i styrer og råd, og hun har en lang foredrags- og publikasjonsliste nasjonalt og internasjonalt. Hun har deltatt i standardiseringkomiteer innenfor universell utforming og tilgjengelighet.

Kompetanseområder

  • velferdsteknologi, omsorgsteknologi, hverdagsteknologi
  • brukermedvirkning
  • brukergrensesnitt, interaksjonsdesign, universell utforming, tilgjengelighet
  • IKT som velferdsteknologi og hverdagsteknologi
  • IKT for mennesker med hukommelsesproblemer (herunder demens) og kognitive brukerutfordringer
  • e-læring
  • prosjektledelse
  • forskningsledelse, forskningsadministrasjon

Artikler, rapporter, foredrag osv. som Riitta har bidratt til, finnes i publikasjonsarkivet.

Kontaktinformasjon

E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 11 200
Skype: riitta.anneli.hellman

 

riitta