Memas huskehjelp og kognitivt hjelpemiddel

Memas hjelper mennesker som ikke husker så godt å mestre sin egen hverdag. Memas er et enkelt hjelpemiddel med kalender og påminnelser. I tillegg inneholder tjenesten hyggelige adspredelser og kontakt med de nærmeste. Pårørende bruker internett for å gjøre innstillinger og velge ut riktig innhold for den eldres nettbrett.

Brukerens nettbrett kan vise:

  1. Dag, dato og tid.
  2. Om det er dag eller natt (eller annet tidspunkt på døgnet).
  3. Avtaler og påminnelser.
  4. Kalendervisning. Det er mulig å velge mellom en dag av gangen, en uke av gangen eller en måned av gangen.
  5. Avtaler kan også legges direkte inn i kalenderen på brukerens nettbrett.
  6. Til glede: f.eks. bilder, aviser, radio, været eller personaliserte «huskelapper» og oppgaver som kan brukes for kognitiv trening.
  7. Kontaktforespørsel via e-post og/eller sms til utvalgte pårørende eller andre hjelpere.

Brosjyre som viser hvordan kommuner kan bruke Memas.

Les mer om Memas:
www.mylifeproducts.no

Eldre mann bruker Memas.

Screen Shot 2014-10-03 at 13.51.46