Om innovasjon

Innovasjon innebærer å skape nye produkter, prosesser eller tjenester enten teknologisk eller på andre måter.
Innovasjon er en kilde til verdiskaping og utvikling.
For å gjøre en idé eller oppfinnelse til en innovasjon må den komme til praktisk anvendelse og skape verdi.
Innovasjon skjer i alle næringer, i tjenestesektoren, i offentlig og privat sektor, i alle typer virksomheter og innenfor alle teknologier.