Illustrasjonsfoto: Far og barn bruker PC på kjøkkenet
 

Nettborger-prosjektets utvidete personas:


 
 

 

På denne siden finnes ferdige personas fra fire forsknings- og utviklingsprosjekter. Disse kan brukes som de er, eller de kan benyttes som idégrunnlag for nyutviklede personas. Personas på denne siden kan brukes fritt.

Personas fra prosjektet Nettborger:

Prosjektet Nettborger har utarbeidet utvidete personas for fri bruk. Disse eksemplene viser hvordan personabeskrivelsen kan utvides med informasjon som hjelper dem som skal utvikle og implementere løsningen:

Personas fra prosjektet AEGIS:

EU-prosjektet AEGIS (Open Accessibility Framework) har utviklet mange personas med ulike funksjonsnedsettelser. Prosjektet har også utviklet en programvareutvikler-persona og en tilgjengelighetsekspert-persona.

Personas fra prosjektet UNIMOD:

Verdikt-prosjektet UNIMOD (Universell utforming i multimodale grensesnitt) produserte to sett personas. Det ene sette var brukere av offentlige registertjenester, og det andre settet var personer som arbeidet i en logistikkbedrift med distribusjon av varer.

Personas fra prosjektet uTRUSTit:

EU-prosjektet uTRUSTit (Usable Trust in the Internet of Things) har produsert fem personas som er dokumentert i en offentlig leveranse "D.2.1 Personas".

Side oppdatert 19.3.2012


   
 
      Tekst: © www.karde.no – Foto: © www.clipart.com