Illustrasjonsfoto: Eldre mann, 63 år
 

Nettborger-prosjektets utvidete personas:


 
 

 

Legg merke til at de vanlige 10 punktene en persona består av ikke er framhevet her fordi vi ønsker å fokusere på den utvidete informasjonen. For eksempler hvor de 10 punktene er med se personas fra andre prosjekter.


Gunnar

 • Alder: 63 år
 • Mann, Gift, 3 barn, 2 barnebarn
 • Bosted: Oslo
 • Pensjonist
 • Liker å se på TV, omgås venner og familie.
 • Om sommeren liker han å være ved vannet, liker å fiske. Om vinteren liker han å gå turer rundt Sognsvann, og opp mot Ullevålseter.
 • Har PC hjemme, brukte PC på jobb tidligere. Har god erfaring med bruk av kontorprogrammer. Har en enkel mobiltelefon.
 • Han finner det vanskelig å betale regninger på nett fordi brukerinteraksjonen er for komplisert. Han finner det vansklig å forstå hvor han er på en side.
  Han har problemer med å lese lange tekster, og han finner det vanskelig å navigere og forstå sider med mye forskjellig informasjon og blinkende elementer som tar fokus.
  Han har problemer med å huske hvor han er på en nettside.
 • Han ønsker muligheten for å kunne velge en enklere utforming på mange av de sidene han besøker. Det er også vanskelig å finne igjen informasjon han har funnet tidligere.
 • Har konsentrasjonsvansker og han sliter med korttidshukommelsen.

Utvidet informasjon

Problembeskrivelse

Gunnar har problemer med å konsentrere seg lenge. Han har også problemer med å huske lange sekvenser, og med å lese lange setninger. Dette kan skyldes en hjerneblødning han hadde for et par år siden. Dette gjør også at han har problemer med kortidshukommelsen. Han blir fort sliten hvis han må konsentrere seg lenge for å gjennomføre en handling.

Konsentrasjon

For å hjelpe på konsentrasjonen er det viktig at han kan ta en pause av og til, og raskt komme tilbake til samme sted med samme tilstand som da han valgte å ta en pause. Det er derfor viktig at systemene automatisk lagrer informasjon som er tastet inn, og husker hvor han var i dialogen. Det kan også være en hjelp at systemet husker hvilken vei han har brukt for å komme fram til informasjonen.

Momenter til kravspesifikasjon

Det er viktig å ha en så enkel og konsistent brukerdialog som mulig gjennom hele nettstedet. Det er viktig at informasjonselementer beholder samme plassering gjennom hele nettstedet. Det er også viktig at det ikke er overlappende funksjonalitet på en nettside.

Ved brukerdialoger er det viktig at alle valg huskes, slik at det er lett for brukeren å komme raskt tilbake til samme sted i dialogen, med alle ferdigutfyllte verdier inntakt.

All tekst på nettstedet bør være kort og konkret. Lange setninger bør unngås. Informasjonen bør gjerne være stilt opp punktvis.

Hvis det skal brukes brødsmuler, bør det lages en tjeneste som registrerer klikk fra alle linker. Det bør også lages en tjeneste som viser fram linkene som brukeren har klikket på.

Tips til utviklere

For å gi brukere tilstrekkelig tid til å gjennomføre en dialog uten at verdier skal bli borte, bør timeout-variabelen settes tilstrekkelig høy. En annen mulighet kan være å gjøre alle sesjoner til "statefulle" sesjoner hvor alle verdiene lagres inntill sesjonen er fullstendig gjennomført.

Brødsmuler gir informasjon om hvilken vei som er fullgt gjennom et nettsted. Hver gang det klikkes på en meny, legges denne til brødsmulestien, slik at brukeren ser hvilke menyobjekter hun eller han har klikket på. Denne funksjonaliteten er spesielt nyttig ved store og komplekse nettsteder. Siden ikke alle brukere har behov for brødsmuler, bør dette være en funksjonalitet som kan slås av og på. Det bør også vurderes om stien en bruker har fulgt skal "huskes" til neste gang brukeren kommer tilbake slik at brukeren raskt kan gå til det siste stedet hun eller han besøkte, hvis dette er relevant for brukeren. For å unngå at brødsmulestiene blir for lange, bør kanskje menyene også ha et kortnavn.

Hvis nettstedet har brukerregistrering, bør det vurderes om brødsmuler av eller på skal lagres som en del av brukerprofilen.

Tips til implementering

Det kan være lurt å ha en tjeneste som gir en oversikt over alle linker som det er klikket på. Hver link det klikkes på bør også da registrere at den er klikket på slik at dette kan vises fram som del av brødsmulene.

Side oppdatert 19.3.2012

   
 
      Tekst: © www.karde.no – Foto: © www.clipart.com