Illustrasjonsfoto: Kvinne, 28 år
 

Nettborger-prosjektets utvidete personas:


 
 

 

Legg merke til at de vanlige 10 punktene en persona består av ikke er fremhevet her, da vi ønsker å fokusere på den utvidede informasjonen. For eksempler hvor de 10 punktene er med, se personas fra andre prosjekter.


Lise

 • Alder: 28 år
 • Kvinne, ugift
 • Bosted: Tromsø
 • Student
 • Liker å lese og høre på musikk, eller være sammen med gode venner.
 • Bruker mye tid på studiene, hører på lydbøker når hun sitter hjemme og slapper av. Er ellers på kafe med venner.
 • Bruker PC i studiene. De fleste lærebøkene får hun tilgjengelig på elektronisk format. Hun får også god hjelp fra sine venner til å skanne inn og OCR-lese tekster hun ikke får elektronisk fra forlagene. En utfordring er at ikke alle bøkene og annen pensumlitteratur er tilgjengelig elektronisk ved studiestart. Bruker en iPhone4.
 • Hun bruker skjermleser og leselist på datamaskinen. Hun har god erfaring med støtteteknologier. og kan ved hjelp av disse navigere og bruke de mest vanlige kontorprogrammene. Programmer som ikke er kontorprogrammer har hun større problemer med å bruke, som f.eks. prosjektstyringsverktøy og lignende.
 • Hun ønsker at alle nettsteder skulle være enklere å navigere, og finne ut av hva de faktisk gjør og hvilke funksjoner og tjenester som er tilgjelig på nettstedet. Hun ønsker også at alle nettsteder skulle brukte den semantikken som var mulig i HTML, slik at støtteteknologien kunne gi den støtten som var mulig ved å liste opp overskrifter, linker og lignende.
 • Hun er blind.

Utvidet informasjon

Problembeskrivelse

Lise er blind. Det betyr at hun ikke kan tilegne seg grafisk informasjon eller informasjon som har en visuell utforming. Det er også vanskelig å forstå betydningen av informasjon ut i fra hvordan denne er presentert. Det er f.eks. ikke mulig å se om bokstaver er store eller små. Hvis tekst er grafisk presentert, som f.eks. skannede dokumenter lagret som et bilde, vil det ikke være mulig å forstå disse uten at de er gjort om til tekstbasert fil. Heldigvis er mesteparten av teksten som produseres i dag basert på et elektronisk medium, og kan derfor relativt enkelt gjøres tilgjengelig for blinde brukere. Mye av informasjonen på internett er basert på ren tekst og koder som beskriver hva teksten er, og hvordan denne skal presenteres. En blind bruker kan lese denne teksten og få med seg meningsinnholdet. Hvis informasjonen i tillegg er riktig kodet vil det også være lettere å navigere seg rundt i teksten og forstå semantikken. Overskrifter bør f.eks. være kodet som overskrifter, og ikke som vanlig tekst med spesiell formatering.

Det største problemet er visuell informasjon, som f.eks. bilder, illustrasjoner, grafer og tabeller. Hvis ikke bilder er riktig kodet, med en tekst som beskriver hva bildet er, blir det velig fort vanskelig å navigere seg rundt på et nettsted når bilder får filnavnet som beskrivelse. Grafisk informasjon på en nettside kan i prinsippet deles inn i fire kategorier.

 1. Dekorative elementer.
 2. Designelementer - ikke meningsbærende.
 3. Informasjon for å fatte en beslutning.
 4. Informasjon for å gjøre en forpliktelse.

Avhengig av hvilken kategori den grafiske informasjonen hører inn under, vil det være forskjellige behov for å kode og beskrive denne. Hvis det kun er et dekorativt element, er det ikke noe behov for en beskrivelse. Hvis det er et designelement, holder det ofte med en enklere beskrivelse. Hvis det er informasjon du trenger for å fatte en beslutning, er det viktig at beskrivelsen av det grafiske elementet er god og grundig. Hvis det er informasjon i det grafiske elementet som er avgjørende for en forpliktelse, er det helt avgjørende at beskrivelsen av elementet har den samme semantiske betydningen for den som leser beskrivelsen som for den som kan se.

Med mer moderne nettsteder og introduksjonen av AJAX (en webutviklingsteknikk for å lage interaktive nettsider) har tankesettet for hvordan en nettside oppfører seg i forhold til nettleseren blitt endret. Før var det slik at når noe på en nettside endret seg, så ble hele nettsiden lastet på nytt. Med AJAX er det nå mulig å endre deler av en side uten at siden lastes på nytt.

Momenter til kravspesifikasjon

Hvis nettstedet har en databasedrevet bildepublisering og alle bilder skal ha en alternativ tekst, er det viktig at databasen som har bildene også har plass for en kort og en lang beskrivelse av bildet. Hvis nettstedet er flerspråklig, er det også viktig at de alternative tekstene finnes på flere språk.

Det er også viktig at det lages en tjeneste som henter ut og presenterer den alternative teksten sammen med bildet. Hvis det er behov for en lengre forklaring, er det viktig at det finnes en tjeneste som kan presenntere denne teksten som en URL.

For å sikre rask of effektiv navigering av et nettsted bør alle faste menyelementer ha en "accesskey", som er konsekvent gjennom hele løsningen.

Hvis nettstedet viser levende bilder, bør disse være transkribert, slik at brukeren får tilgang til informasjonen på en likeverdig måte.

Tips til utviklere

All informasjon som skal presenteres på en side, vil ha konsekvenser for designet av løsningen, fra utforming av databaseskjema til utforming av servlets. Det er viktig at det gjøres en fullstendig gjennomgang av behovene i løsningen før utviklingen starter. Slik slipper man å måtte gjøre om applikasjonsdesignet på grunn av manglende forståelse av kravene til brukere med spesielle behov.

Tips til implementering

Bruk de semantiske kodene som finnes der det er mulig. Bruk HTML sin semantikk riktig, bruk H1...H6 for å angi overskrifter, og bruk disse i rekkefølgen H1,H2,H3 osv. Bruk UL/OL for strukturerte listeelementer. Bruk P for løpende avsnitt. Unngå bruken av DIV-elementer hvis andre kan brukes i stedet. Alle HTML-sider må validere.

Tabeller skal kun brukes for å presentere 2-dimensjonalt innhold. Tabeller skal ikke brukes for å formatere innhold. Ved komplekse tabeller bør alle tabellceller ha en beskrivelse av sin kontekst, dvs. hvilken rad og kolonne den er i. Alle kolonner og rader bør ha en oppsummerende forklaring. Det bør også være en forklaring av tabellen, hvilken informasjon den inneholder, og hva som kan leses ut av den.

All navigering må være tilgjengelig uten bruk av mus. For alle linker bør det være en forklarende tekst som beskriver linken og hvor denne vil føre deg.

<a href="hjem.html"
title="Denne linken tar deg tilbake til startsiden"
accesskey="H" role="link">Hjem</a>

Hvis deler av en side er dynamisk, dvs. at den kan oppdatere seg uten at hele siden lastes på nytt. Dette kan f.eks. være ved link til FaceBook og hvilke av dine venner som er pålogget. Dynamiske områder på en nettside må kodes med riktige ARIA attributter.

aria-live="polite"
hvis det dynamiske området krever umiddelbar oppmerksomhet skal
aria-live="assertive"
brukes.

Det bør være et klart skille mellom innhold og presentasjon. All presentasjon skal være beskrevet i egne CSS. Det skal ikke forekomme koder for presentasjon i selve dokumentet.

All Javascript-kode bør være linket til fra dokumentet, og ikke være en integrert del av siden.

Alle grafiske elementer skal ha en alt tekst

<img src="flower.jpg" alt="bilde av blomst"/>
Hvis bildet kun er dekorativt og ikke har noe meningsinnhold, skal det fremdeles ha et alt-attributt som
alt="."
Hvis det grafiske elementet er mer komplekst og trenger en mer utfyllende beskrivelse, skal det ha et langdesc-attributt som
<img src="renteutvikling.jpg"
alt="Beskrivelse av renteutviklingen de neste 3 årene"
longdesc="renteutviklingen_neste_3_aar.html"/>

Bruk av pop-up vinduer bør unngås.

Side oppdatert 19.3.2012

   
 
      Tekst: © www.karde.no – Foto: © www.clipart.com