Aksel Grimstad

Aksel er utdannet tjenestedesigner. Han har flere års erfaring fratjenesteutvikling. I tillegg har
han en bachelorgrad i pedagogikk fra NTNU Trondheim.

Gjennom studiet i tjenestedesign har Aksel gjennomført prosjekter i samarbeid med aktører
som MUNCH-museet, DNB og Oslo-filharmonien. Han har også skrevet en bachelor om e-
læring for personer med utviklingshemning

Aksel er for tiden engasjert i Kardes e-læringsprosjekter for mennesker med utviklingshemning.
Dette innebærer å lage pedagogisk innhold som presenteres på digitale flater.

Fokuset hans er på universell utforming og brukervennlighet tilpasset brukernes behov og
ønsker. I tillegg er han ansvarlig for brukertesting av løsninger, fasilitering av workshops og
prototyping av diverse nettsteder.

Aksels portefølje

Utdanning

  • Bachelor i tjenestedesign — Westerdals Høyskolen Kristiania (2020-2023)
  • Bachelor i pedagogikk — Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2016-2019)

Kompetanseområder

  • universell utforming
  • tjenestedesign
  • pedagogikk
  • kommunikasjon
  • e-læring
  • Figma, Sketch, Miro, Adobe

Kontaktinformasjon

E-post: aksel.grimstad@karde.no
Mobil: 900 74 574

Side oppdatert 17.2.2024

Aksel Grimstad