Nettsteder

Karde har i mange prosjekter utviklet eller vært med på å utvikle en rekke nettsteder. Mange av dem er godt oppdaterte og inneholder nyttig stoff om nettstedets tema. Noen av disse er utformet som e-læringsnettsteder. Her finner du en oversikt over noen nettressurser:

E-læringsressurser og veiledere fins på andre sider under fanearket Produkter.

Side oppdatert 17.6.2021