E-læring

… gratis e-læringsressurser for mennesker med kognitive utfordringer og deres støttepersoner

Vi anbefaler deg som skal bruke våre e-læringsressurser om å laste ned og bruke nettlesere som oppdateres og følger de siste webstandardene. Slike er Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi og Safari. Vi oppfordrer deg om ikke å bruke Microsoft Internet Explorer. Explorer oppdateres ikke, og den er ikke lenger kompatibel med annen programvare. Dette vil bare bli verre ettersom tiden går.

Under er en 16 minutters film som presenterer Kardes e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning:

Lenkene under fører til e-læringsløsningene. Dersom løsningen ikke er ferdig, men er under utvikling, er lenken til ressursen merket med*).

Personlig hygiene
(Enkel versjon)
Personlig hygiene
Penger og meg
(personlig økonomi)
Penger og meg
Samspill
(sosial kompetanse)
Samspill
Min egen helse
(helsekunnskap)
Min egen helse
Rettigheter og støtteordninger
(quiz)
Rettigheter og støtteordninger
Ja, vi kan!
(digitale tjenester)
Ja vi kan!
Mosjon og trening
(for utviklingshemmede)
Mosjon og trening
Hjemmetrening og videokontakt
(for støtteapparatet)
Hjemmetrening og videokontakt
Lettere kropp
(Enkel verjson)
Lettere kropp
Lag god og sunn mat
(fra kokeboken ‘Så godt!’)
Lag god og sunn mat
Mat og trivsel
(for utviklingshemmede)
Mat og trivsel
Mat og trivsel
(for støttepersoner)
Mat og trivsel
Vanlig arbeid
(for utviklingshemmede)
Vanlig arbeid
Vanlig arbeid
(for støttepersoner)
Vanlig arbeid
Gode eksempler — jobb
(for støtteapparatet)
Gode eksempler -- jobb
Jeg vil stemme!
(demokrati, valg og partier)
Jeg vil stemme
Hvordan bruke iPhone
(iOS 8, iPhone 6)
Hvordan bruke iPhone
Tilrettelagte digitale temamøter
(for støttepersoner)
Digitale møter i koronaens tid
Domoteus
(selvstendig liv i eget hjem)
Domoteus
Universelt utformet
virtuelt visningshjem
Virtuelt visningshjem
Glede gjennom
virtuelle opplevelser


Side oppdatert 4.8.2023