E-læring

Gratis og reklamefrie e-læringsressurser for mennesker med kognitive utfordringer og deres støttepersoner

 

Knappene under fører til e-læring og enkelte andre ressurser. Dersom de er under utvikling, fører knappene til nettsiden om det aktuelle utviklingsprosjektet (for tiden Verdensmat, Mitt nettvett samt Jag kan og vil).

Du kan laste ned en brosjyre for tjenesteytere om e-læringsressursene her.
Du kan laste ned en brosjyre for ledere om e-læringsressursene her.

Nederst på siden kan du se en 16 minutters film som presenterer Kardes e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning.

Diverse emner

Samspill: sosial kompetansePenger og meg: personlig økonomiPersonlig hygiene: Ren og velsteltMin egen helse: Personlig helsestell

Arbeidsliv

Gode eksempler -- jobb: For støttepersonerVanlig arbeid: For utviklingshemmedeVanlig arbeid: For støttepersoner

Bolig

Domoteus: selvstendig liv i eget hjemUniverselt utformet hjem: For støttepersoner

Mat, ernæring og fysisk aktivitet

Kom og se -- så godt!: Lag god og sunn matVerdensmat: Enkel internasjonal matMosjon og trening: For utviklingshemmedeTrening og videokontakt: For støttepersonerMat og trivsel: For utviklingshemmedeMat og trivsel: For støttepersonerLettere kropp: Mat og mosjon

Teknologi

Virtuelle opplevelser: Glede og oppdagelserTilrettelagte nettmøter: For støttepersonerMItt nettvett: Trygg og sikker på internettJa, vi kan!: Digitale tjenester

Samfunn

Jeg vil stemme!: Demokrati, valg og partierRettighets-quiz: Rettigheter og støtteordninger

E-læring for barn

Jeg kan og vil: Temaer for barn

Film

Side oppdatert 5.4.2024