E-læring

… gratis e-læringsressurser for mennesker med kognitive utfordringer og deres støttepersoner

Vi anbefaler deg som skal bruke våre e-læringsressurser om å laste ned og bruke nettlesere som oppdateres og følger de siste webstandardene. Slike er Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi og Safari. Vi oppfordrer deg om ikke å bruke Microsoft Internet Explorer. Explorer oppdateres ikke, og den er ikke lenger kompatibel med annen programvare. Dette vil bare bli verre ettersom tiden går.

Under er en 16 minutters film som presenterer Kardes e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning:

Lenkene under fører til e-læringsløsningene. Dersom løsningen ikke er ferdig, men er under utvikling, er lenken til ressursen merket med*).

Personlig hygiene og Personlig hygiene (Enkel)
Personlig hygiene
Penger og meg (mine penger, personlig økonomi)
Penger og meg
* Samspill (sosial kompetanse, under utvikling)
Samspill
* Min egen helse (helsekunnskap, under utvikling)
Min egen helse
Rettigheter og støtteordninger (quiz)
Rettigheter og støtteordninger
Ja, vi kan! (om digitalisering og digitale tjenester)
Ja vi kan!
Mosjon og trening (for utviklingshemmede)
Mosjon og trening
Hjemmetrening og videokontakt (for støtteapparatet)
Hjemmetrening og videokontakt
Lettere kropp og Lettere kropp (Enkel)
Lettere kropp
Lag god og sunn mat (fra kokeboken ‘Så godt!’)
Lag god og sunn mat
Mat og trivsel (for utviklingshemmede)
Mat og trivsel
Mat og trivsel (for støttepersoner og medhjelpere)
Mat og trivsel
Vanlig arbeid (for utviklingshemmede)
Vanlig arbeid
Vanlig arbeid (for støttepersoner og medhjelpere)
Vanlig arbeid
Gode eksempler — jobb (for støtteapparater)
Gode eksempler -- jobb
Jeg vil stemme! (demokrati, valg og partier)
Jeg vil stemme
Hvordan bruke iPhone (iOS 8, iPhone 6)
Hvordan bruke iPhone
* Tilrettelagte tiditale temamøter (under utvikling)
Digitale møter i koronaens tid
Domoteus (selvstendig liv i eget hjem)
Domoteus
Universelt utformet virtuelt visningshjem
Virtuelt visningshjem
* uu og tilgjengelige i boliger (under oppdatering)
Fargerike rekkehus i Bergen.

Side oppdatert 9.11.2022