Hverdags-e-læring for barn med utviklingshemning

Sammen med NFU skal vi i 2024-05 utvikle en e-læringsressurs for barn med utviklingshemning. Ressursen blir tilpasset til barn i skolealder for sambruk med foreldrene.

 

Normalt fungerende barn lærer mye om hvordan dagliglivets aktiviteter foregår ved å se hvordan det gjøres av familiemedlemmer, andre voksne og venner. Mange barn med utviklingshemning har store lærevansker, også for slike aktiviteter. De er også ofte mindre sammen med normalt fungerende jevnaldrende enn andre. De får mye hjelp av foreldrene, ikke minst til daglig stell og fritidsaktiviteter.

 

En gratis og reklamefri e-læringsressurs vil være en god hjelp til barn med utviklingshemning og deres foreldre. Barna vil høyst sannsynlig bli motiverte og lære lettere av å bruke alderstilpasset e-læring, ikke minst av å se andre barn/ungdommer gjøre det de skal lære, på film.

 

Sammen med NFU Trondheim skal vi allerede i sommerhalvåret 2024 finne ut hva som er særdeles viktig for barn i denne alderen å få kunnskap om og hvor e-læring kan være en nyttig metode. Utviklingen og første brukertesting kommer i gang på høsten 2024.

 

E-læringsressursen blir ferdigstilt senvåren 2025.

Finansiering

Stiftelsen Dam støtter prosjektet.

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Ung person foran en dataskjerm

Jente med utviklingshemning jovved ved sin PC.