Prosjekter

Karde er en prosjektorganisert virksomhet. I våre prosjekter deltar eksperter fra ulike kompetansemiljøer. De fleste av prosjektene handler om innovasjon med IKT, enten når det er snakk om små virksomheter eller en hel sektor, eller når personer med nedsatt funksjonsevne er i fokus.

Gå videre til prosjekter under dette fanearket.

Side oppdatert 3.2.2022