IKT, samhandling og digitalisering i offentlig sektor

HappinessAktive prosjekter

TELMA (Felles telemedisinsk løsning Agder)

Avsluttede prosjekter

BFE – Brukerfokusert, Forenklet og Effektivt
OSIRIS
SEMICOLON