Digitalt førstevalg

Karde har gjennom mange år arbeidet med digitale dialoger mellom offentlige tjenester, og mellom offentlige tjenester og innbyggere. Vi har vært en viktig bidragsyter til kunnskap om digitale dialoger i norsk offentlig forvaltning gjennom mange av våre prosjekter.

I Semicolon prosjektet ble det arbeidet mye med tverrsektorielle eDialoger, som er tjenester fra en eller flere etater samlet i en felles prosess og brukerflate. Semicolon har i hele Semicolon prosjektet arbeidet sammen med Skattedirektoratet om innovasjon og utredninger av tverrsektorielle eDialoger.
Vi arbeidet bla med eDialogene ‘Nytt barn’ og ‘Ny bedrift, gjennom fasilitering av arbeidsgrupper, møter og workshops.

I arbeidet med Langvarige elektroniske tjenestedialoger og utforming av Veileder i utforming av situasjonsbaserte dialoger hjulpet norsk offentlig forvaltning i å skape forståelse for hva som skal til, vi ser nå at stadig flere offentlige etater arbeider med å etablere digitale dialoger med innbyggere og andre etater.

I prosjektet Brukerfokusert, Forenklet og Effektivt (BFE) for Asker kommune, har vi i samarbeid med Compose Software AS utviklet kravspesifikasjon til en ny arkitektur for kommunal sektor. Denne arkitekturen vil sikre digitalt førstevalg og møte kravene til ny personvernlovgivning. Ved implementering av ny BFE arkitektur vil kommunene og etatene som kommunen samarbeider med få bedre dialog og mulighet til å enkelt dele informasjon på en sikker måte. Kommunen vil stå friere til å velge arbeidsform, og kan automatisere deler av sine tjenester gjennom bruk av digital samhandling.

Kontakt

Daglig leder i Karde Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

Side oppdatert 21.6.2021