Velferdsteknologi

Far_datter_ler korrKarde har siden 2010 arbeidet med utvikling av velferdsteknologi for to målgrupper: personer med utviklingshemning og personer med nedsatt hukommelse eller demens.

Velferdsteknologi betyr tekniske løsninger som gjør at personer med funksjonsnedsettelser eller behov for hjelp kan klare seg bedre i hverdagen og delta i samfunnet. Dette kan være hjemme, i fritid, i arbeid eller på skole. Mennesker i alle aldre kan ha behov for velferdsteknologi, og behovet kan være midlertidig eller varig. Målsettingen er å øke selvstendighet, velvære, funksjonsnivå og livs­kvalitet for den enkelte. Det kan også handle om trygghet og sikkerhet. Smarthus er én måte å ta i bruk slik teknologi.

Smart Home IllustrationNye løsninger til det norske og europeiske markedet kan komme fra det nyetablerte utviklingsprosjektet Home4Dem, hvor Karde er partner, og som handler nettopp om smarthusteknologi.
Vi er også spesielt stolte over huske- og mestrings-hjelperen Memas som i 2014 har blitt etablert i det norske markedet for velferdsteknologier. Memas er et resultat fra det europeiske prosjektet Mylife som Karde koordinerte.
Kardes kompetanse strekker seg fra grundig forståelse av brukerkrav til utvikling, testing og kommersialisering. Et spesialistområde i Karde er testing og evaluering av planlagte og eksisterende velferdsteknologiske løsninger.

Vi arbeider tett sammen med vårt søsterselskap Tellu AS som leverer avanserte komponenter for nye velferdsteknologiske løsninger.

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200