Finansiering av FoU og innovasjon

Innovasjon2Innovasjon innebærer å skape nye produkter, prosesser eller tjenester enten teknologisk eller på andre måter. For å gjøre en idé eller oppfinnelse til en innovasjon må den komme til praktisk anvendelse og skape verdi. Innovasjon skjer i alle næringer, i alle typer virksomheter og innenfor alle teknologier.

 

Utvikling av nye idéer foregår ofte i FoU-prosjekter med partnere som arbeider godt sammen og som har kompetanse som utfyller hverandre. Støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet er ofte en nødvendig forutsetning for realisering av innovative idéer.

 

Finansiering av FoU-prosjekter innebærer ofte langvarige og tidskonsumerende prosesser fra idé til prosjekt. I et prosjekt som får finansiering, kan den totale tiden som brukes på prosjektet gå på bekostning av deltakernes kjernevirksomhet. Vi kan hjelpe din virksomhet med å fokusere på de faktiske FoU-oppgavene og å oppnå relevante resultater raskt.

 

Støtte til FoU kan søkes både nasjonalt og internasjonalt. Kardes ansatte har mange års erfaring med å skaffe finansiering til innovasjonsprosjekter. Karde har siden begynnelsen av 2005 hatt internasjonale FoU-prosjekter i sin portefølje.

 

Vi kjenner søknadsmetodikken og vurderingskriteriene, og vet hvilke nasjonale og europeiske strategier som er viktig for en vellykket søknad. Ofte med støtte fra Norges forskningsråd utarbeider vi forslag til nye prosjekter og bringer sammen partnere fra fjern og nær.

Kontakt

Terje Grimstad, mobil 908 44 023
Riitta Hellman
, mobil 982 11 200
Erlend Øverby, mobil 901 29 642

Side oppdatert 23.4.2024