FoU- og innovasjonsprosjekter

Innovasjonsprosjekter

Karde arbeider med IKT-basert innovasjon i samarbeid med sine kunder. Nye muligheter kan åpne seg for partnere som deltar i slike prosjekter.

Innovasjon innebærer å skape nye produkter, prosesser eller tjenester enten teknologisk eller på andre måter.
Innovasjon er en kilde til verdiskaping og utvikling. For å gjøre en idé eller oppfinnelse til en innovasjon må den komme til praktisk anvendelse og skape verdi. Innovasjon skjer i alle næringer, i tjenestesektoren, i offentlig og privat sektor, i alle typer virksomheter og innenfor alle teknologier.

Vi hjelper våre kunder og samarbeidspartnere med utforming og gjennomføring av innovasjonsprosjekter, fra idégenerering og konsortiumsbygging til leveranser og sluttrapportering.

Les mer om hvordan vi gjennomfører innovasjonsprosjekter.

Prosjektinitiativ og FoU-finansiering

Forskning og utvikling (FoU) er en viktig del av Kardes virksomhet.
Vi er ofte med på å bygge opp prosjektkonsortier ved å engasjere våre samarbeidspartnere i aktuelle prosjektinitiativ.

Les mer om hvordan vi etablerer nasjonale og europeiske prosjekter.

Dersom din virksomhet er interessert i et samarbeid med oss, ta kontakt med
Terje Grimstad eller Riitta Hellman.

Innovasjon2

Side oppdatert 21.6.2021