Konsulentoppdrag

Happiness

Karde kan påta seg forskjellige typer konsulentoppdrag, herunder brukerundersøkelserutredninger og evalueringer. Vi kan bistå med personer til komitéer samt referanse- og styringsgrupper knyttet til våre kompetanseområder:

 

Tilgjengelighet (universell utforming) av IKT, brukermedvirkning og standardisering

Samhandling i offentlig sektor (semantisk og organisatorisk interoperabilitet)

E-læring og sosiale medier

E-helse

 

Karde har også flere egne og tilknyttede medarbeidere som kan gjennomføre utvikling av IKT-løsninger.

 

Vi har et sterkt fokus på riktig bruk av arbeidsmetoder, og er opptatt av høy kvalitet i det vi leverer. Derfor er planleggingsfasen av et konsulentoppdrag svært viktig. Vi møter gjerne opp til konfidensiell samtale om evaluerings- og utredningsbehov. Vi kan levere resultater raskt dersom det haster.

 

Har du behov for bistand innefor noen av våre fagområder, ta kontakt med Terje Grimstad eller Riitta Hellman.

Side oppdatert 23.4.2024