Memas: mestringsverktøy og kognitivt hjelpemiddel

Memas hjelper mennesker som ikke husker så godt for å mestre sin egen hverdag. Memas er et enkelt hjelpemiddel med kalender og påminnelser. I tillegg inneholder tjenesten hyggelige adspredelser og kontakt med de nærmeste. Pårørende bruker internett for å gjøre innstillinger og velge ut eller utvikle riktig innhold for brukerens  nettbrett.

Memas egner seg for personer med MCI, demens og utviklingshemning, med aktuelle innstillinger for hver bruker.

Brukerens nettbrett kan vise:

  1. Dag, dato og tid.
  2. Om det er dag eller natt (eller annet tidspunkt på døgnet).
  3. Avtaler og påminnelser. Avtaler kan også legges direkte inn i kalenderen på brukerens nettbrett.
  4. Kalendervisning. Det er mulig å velge mellom en dag av gangen, en uke av gangen eller en måned av gangen.
  5. Til glede: f.eks. bilder, aviser, radio, været eller personaliserte «huskelapper» på Min side, samt og oppgaver som kan brukes for kognitiv trening.
  6. Kontaktforespørsel via e-post og/eller sms til utvalgte pårørende eller andre hjelpere.

Brosjyre som viser hvordan kommuner kan bruke Memas.

Les mer om Memas og bestill her:
www.mylifeproducts.no

Eldre mann bruker Memas.

Ung mann med utviklingshemning bruker nettbrett

Screen Shot 2014-10-03 at 13.51.46