Terje Grimstad

Generell bakgrunn

Terje Grimstad er daglig leder i Karde. Terje startet Karde i 2004 sammen med Arthur Berg Reinertsen.

 

Terje er cand.real. med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo i 1979. Han har bl.a. vært forskningssjef på Norsk Regnesentral, Scientific Officer i Europakommisjonen, divisjonsdirektør for Systemutvikling og Elektroniske tjenester i ErgoGroup, og administrerende direktør for ErgoConcept.

Kompetanseområder

e-helse

sensorplattformer og -teknologi

samhandling i offentlig sektor

analyse og ny utforming av virksomhetsprosesser

gevinstrealisering

strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling

prosjektledelse

innovasjonsprosesser

 

Terje ledet prosjektet Ja, vi kan! om digitale kunnskaper for mennesker med utviklingshemning og  Telma-prosjektet om en felles medisinsk løsning på Agder. Andre store prosjekter Terje har ledet er Semicolon-prosjektene og FP7-prosjektet POSEIDON.

Kontaktinformasjon

E-post: terje.grimstad@karde.no
Mobil: 908 44 023
Skype: terje.grimstad1

terje