Ja, vi kan! (2019-2020)

E-læring om digital kompetanse i det digitaliserte samfunnet 

Tema og målsetting

Ja vi kan! handler om å øke livskvaliteten til personer med utviklingshemning ved å øke deres digitale kompetanse. For å kunne ta del i det digitaliserte samfunnet på lik linje med andre er det nødvendig å inneha noe digital kompetanse. En av hensiktene med dette prosjektet er å stimulere til opplæring i digitale tjenester slik at mennesker med utviklingshemning skal greie seg som fullt integrerte i samfunnet.

I dette prosjektet skal vi utarbeide en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av digitale hverdagstjenester. Det kan for eksempel være å kjøpe diverse billetter på mobil eller PC/Mac. Vil man gå på kino er det kjekt å kunne bestille billett hjemmefra. Da er det også greit å kunne kjøpe en bussbillett på mobilen hvis man trenger det.

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv. Også støttepersoner vil kunne få tilgang til mer kompetanse om hva som er viktig for personer med utviklingshemning og deres bruk av digitale tjenester.

Prosjektets organisering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS.

Karde har prosjektledelsen, utarbeider innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, samt følger opp uttestingen. NFU sprer informasjon om prosjektet og rekrutterer brukere til uttesting blant sine medlemmer.

Prosjektet har etablert samarbeid med Risør og Vaksdal kommune hvor det vil foregå diverse prosjektaktiviteter i løpet av prosjektperioden.

Finansiering

Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakerne i prosjektet legger også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023