Ja, vi kan! (avsluttet)

E-læring om digital kompetanse i det digitaliserte samfunnet 

Tema og målsetting

Ja vi kan! handlet om å øke livskvaliteten til personer med utviklingshemning ved å øke deres digitale kompetanse. For å kunne ta del i det digitaliserte samfunnet på lik linje med andre er det nødvendig å inneha noe digital kompetanse. En av hensiktene med dette prosjektet var å stimulere til opplæring i digitale tjenester slik at mennesker med utviklingshemning skal greie seg som fullt integrerte i samfunnet.

 

I dette prosjektet utarbeidet vi en e-læringsressurs i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av digitale hverdagstjenester. Det kan for eksempel være å kjøpe diverse billetter på mobil eller PC/Mac. Vil man gå på kino er det kjekt å kunne bestille billett hjemmefra. Da er det også greit å kunne kjøpe en bussbillett på mobilen hvis man trenger det.

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv. Også støttepersoner kan få tilgang til mer kompetanse om hva som er viktig for personer med utviklingshemning og deres bruk av digitale tjenester.

Prosjektets organisering

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS.

 

Karde hadde prosjektledelsen, utarbeidet innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, samt fulgte opp uttestingen. NFU spredde informasjon om prosjektet og rekrutterte brukere til uttesting blant sine medlemmer.

 

Prosjektet hadde samarbeid med Risør og Vaksdal kommuner hvor det foregikk diverse prosjektaktiviteter i løpet av prosjektperioden.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakerne i prosjektet la også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

Side oppdatert 4.11.2021