Terje Grimstad

Generell bakgrunn

Terje Grimstad er daglig leder i Karde. Terje startet Karde i 2004 sammen med Arthur Berg Reinertsen.

Terje er cand.real. med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo i 1979. Han har bl.a. vært forskningssjef på Norsk Regnesentral, Scientific Officer i Europakommisjonen, divisjonsdirektør for Systemutvikling og Elektroniske tjenester i ErgoGroup, og administrerende direktør for ErgoConcept.

Kompetanseområder

  • e-helse
  • sensorplattformer og -teknologi
  • samhandling i offentlig sektor
  • analyse og ny utforming av virksomhetsprosesser
  • gevinstrealisering
  • strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling
  • prosjektledelse
  • innovasjonsprosesser

Terje hat nylig ledet prosjektet Ja, vi kan! om digitale kunnskaper for mennesker med utviklingshemning,  Telma-prosjektet om en felles medisinsk løsning på Agder, Semicolon-prosjektene og FP7-prosjektet POSEIDON. Nå leder han .

Publikasjoner, foredrag osv. som Terje har bidratt til finnes i publikasjonsarkivet.

Kontaktinformasjon

E-post: terje.grimstad@karde.no
Mobil: 908 44 023
Skype: terje.grimstad1

 

terje