Produkter

Et viktig mål for Karde er at FoU- og innovasjonsprosjekter leder fram til nye produkter og tjenester.
Trykk på bildene under for å lese mer om våre forskjellige produkter.