Produkter

Et viktig mål for Karde er at FoU- og innovasjonsprosjekter leder fram til nye produkter og tjenester.

Velg tema under menypunktene for å lese mer om et utvalg av våre prosjekter.

Side oppdatert 17.6.2021