Produkter

Et viktig mål for Karde er at FoU- og innovasjonsprosjekter leder fram til nye produkter og tjenester. ‘

Velg blant kategoriene under dette fanearket.

Side oppdatert 17.6.2021