IKT for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne

Nedsatt kognitiv funksjonsevne kan føre til lærevansker, lese- og skrivevansker, vanskeligheter med problemløsning, konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer, nedsatt orienteringsevne, nedsatt hukommelse, osv.

 

Ikt for personer i disse målgruppene må være utformet slik at de opplever løsningene som selvforklarende, enkle å bruke, og ikke minst nyttige i hverdagen.

 

Vi utvikler hjelpemidler, apper og e-læringsressurser til eldre personer, personer med hukommelsesproblemer (f.eks. MCI, demens), og mennesker med utviklingshemning. Vår kompetanse strekker seg fra grundig forståelse av brukerkrav til utvikling, testing og kommersialisering av slike løsninger.

Kontakt

Riitta Hellman

Side oppdatert 23.4.2024