Norske kunder og samarbeidspartnere

Karde har i løpet av over 15 år utviklet et stort nettverk av kunder og samarbeidspartnere i Norge. Under ser du de fleste av dem fra årenes løp:

 • Asker kommune
 • Bærum kommune
 • Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), OsloMet
 • ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter)
 • A2G (tidligere ÅstvedtGruppen AS)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Compose Software AS
 • Computas AS
 • Deltasenteret/UNiKT (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
 • Det Norske Veritas (DNV)
 • Encap AS
 • Ekor AS
 • ExtraStiftelsen
 • Farsund kommune
 • Forget-me-not AS
 • Fossheim Verksteder AS
 • Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune (tidl. GERIA)
 • Grenland folkehøgskole
 • Grimstad kommune
 • Handelshøyskolen BI
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT-Norge
 • Kristiansand kommune
 • KS
 • Masvo AS
 • Medietilsynet (Rådet for anvendt medieforskning)
 • MjøsAnker AS
 • More Software Solutions AS
 • Mylifeproducts AS
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NAV Farve
 • Norges forskningsråd
 • Norkart AS
 • NorStella
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS)
 • Norsk Regnesentral (NR)
 • Oslo kommune (Almas hus)
 • Peder Morset Folkehøgskole
 • Personalpartner AS
 • Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG)
 • Risør kommune
 • Seniornett Norge
 • Signo Vivo
 • SINTEF
 • Skattedirektoratet
 • Songdalen kommune
 • Spir Oslo AS
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen Dam
 • Sørlandet Sykehus
 • Tellu IOT AS
 • Tåsenklinikken
 • Universitetet i Agder, Institutt for informasjonssystemer
 • Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
 • Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk
 • Vaksdal kommune

Side oppdatert 17.6.2021