Norske kunder og samarbeidspartnere

Karde har i løpet av over 15 år utviklet et stort nettverk av kunder og samarbeidspartnere i Norge. Under ser du de aller fleste av dem:

 • Ellengård aktivitetssenter (Arendal)
 • Asker kommune
 • Bærum kommune
 • Christiegården aktivitetssenter (Bergen)
 • Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), OsloMet
 • ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter)
 • A2G (tidl. ÅstvedtGruppen AS)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Composetogo AS
 • Computas AS
 • UnIKT (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, tidl. Deltasenteret)
 • Digdir (Digitaliseringsdirektoratet, tidl. DIFI)
 • Det Norske Veritas (DNV)
 • Farsund kommune
 • Fossheim Verksteder AS
 • Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune (tidl. GERIA)
 • Grenland folkehøgskole
 • Grimstad kommune
 • Handelshøyskolen BI
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT-Norge
 • Kristiansand kommune
 • KS
 • Masvo AS
 • Medietilsynet (Rådet for anvendt medieforskning)
 • MjøsAnker AS
 • More Software Solutions AS
 • Mylifeproducts AS
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NAV FoU (tidl. NAV Farve)
 • Norges forskningsråd
 • Norkart AS
 • NorStella
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS)
 • Norsk Regnesentral (NR)
 • Odontoclinica AS
 • Oslo kommune (Almas hus)
 • Peder Morset Folkehøgskole
 • Personalpartner AS
 • Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG)
 • Risør kommune
 • Seniornett Norge
 • Signo Vivo
 • SINTEF
 • Skattedirektoratet
 • Songdalen kommune
 • Spir Oslo AS
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen)
 • Sørlandet Sykehus
 • Tellu AS
 • Tåsenklinikken DA
 • Universitetet i Agder, Institutt for informasjonssystemer
 • Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
 • Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (Vest)
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestland (Hordaland)
 • Vaksdal kommune

Side oppdatert 8.2.2024