Ledelse

Karde behersker ledelse som fag. Vi har gode resultater og skussmål fra tidligere virksomheter og prosjekter. Flere av Kardes medarbeidere er PRINCE2-sertifiserte prosjektledere.

Karde tar gjerne ‘management for hire’-oppdrag. Vi kan bistå på kort varsel, og vi kan ta på oss både korte hasteoppdrag og oppdrag som har lengre varighet.

Kardes medarbeidere har lang erfaring som prosjektledere, både nasjonalt og internasjonalt. Flere av oss har hatt sentrale lederstillinger i nærings- og organisasjonsliv, og anvendt forskning. Kardes seniorpersonell har ledet en rekke store internasjonale multiklient- og innovasjonsprosjekter.

Vi har også bred erfaring fra komitéer, styrer og utvalg.

Kontaktperson

Terje Grimstad, mobil 908 44 023

Business Talks