Om oss

Karde tilbyr utvikling, rådgivning, ledelse og innen IKT til næringslivet, offentlig sektor samt frivillige organisasjoner og andre virksomheter. Samfunnsnyttige prosjekter ligger vårt hjerte nær.

 

Kardes medarbeidere er erfarne prosjektledere og rådgivere i nasjonale og internasjonale prosjekter. Kardes kompetanse spenner fra strategi, digitalisering, programvareutvikling og standardisering til de “myke sidene” av IKT, som e-læring, tilgjengelighet og brukermedvirkning. IKT og tekniske hjelpemidler for mennesker med utviklingshemning, hukommelsesproblemer eller andre kognitive utfordringer er våre spesialistområder.

 

Kardes gratis e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere dekker et stort spekter av dagliglivets områder og aktiviteter.
Selvstendig liv er et tverrgående tema. (Klikk på bildet under.)

 

E-læring

Utvikling

I våre prosjekter utvikler vi hjelpemidler og teknologiske løsninger mennesker med utviklingshemning, hukommelsesproblemer og andre kognitive utfordringer.
Les mer.

Innovasjon

Karde arbeider med innovative ikt-løsninger. Vi hjelper våre kunder og samarbeidspartnere med utforming, finansiering og gjennomføring av FoU- og innovasjonsprosjekter.
Les mer.

Ledelse

Karde behersker prosjektledelse som fag, og vi har gode resultater å vise til. Vi tar gjerne imot både korte og lengre ledelsesoppdrag, og kan ofte bistå på kort varsel.
Les mer.