Kompetanse

Alle som arbeider i Karde har erfaring og kompetanse knyttet til IKT. Karde er et tverrfaglig miljø. Vår kompetanse spenner fra modellering, programvareutvikling og standardisering til de “myke sidene” av IKT , slik som tilgjengelighet, design og brukermedvirkning.

Karde har solid erfaring med og kompetanse om forskjellige typer brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser er gjerne en integrert del av prosjektvirksomheten. Vi har lenge arbeidet med IKT for personer med utviklingshemning og personer med hukommelsesproblemer, som f.eks. demens. I tillegg har vi kompetanse innen ledelse, medisin, pedagogikk og e-læring.

Vi benytter vår kompetanse både i FoU- og innovasjonsprosjekter, og i rene konsulentoppdrag.

Kompetanseområder

Brukerundersøkelser
Finansiering av innovasjon
IKT for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne
Ledelse
Tilgjengelighet og interaksjonsdesign
Tingenes internett
Velferdsteknologi

Modern business concept