Partnere

Karde har et stort nettverk av kunder og samarbeidspartnere. Sammen med dem gjennomfører vi prosjekter f.eks. innenfor IKT, telekommunikasjon og tekniske hjelpemidler.

Norske partnere
Internasjonale partnere

Team spirit