Tilgjengelighet og interaksjonsdesign

Formålet med et system eller en tjeneste er å la brukeren utføre oppgaver. Brukeropplevelsen skapes gjennom det som i dag kalles interaksjonsdesign (brukergrensensnitt). Man kan hevde at jo mindre brukeren legger merke til dette, jo mer vellykket er utformingen. Brukere forventer at grensesnittet presenterer funksjonaliteten på en god måte, og at det er estetisk og behagelig for øyet.

 

Karde har opparbeidet solid kompetanse om interaksjonsdesign og tilgjengelige brukergrensesnitt, både når det gjelder resultatet og selve prosessen fram til et design. I dag er faktisk oppmerksomheten om tilgjengelighet større enn noen gang tidligere i Norge. Noen av årsakene til dette er reglene for offentlige innkjøp, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, utvikling av tilgjengelighetsstandarder samt et stort internasjonalt fokus. I våre utviklingsprosjekter er tilgjengelighet et integrert og viktig element.

 

Karde praktiserer brukersentrerte metoder slik at brukeren kan spille inn sin kunnskap og sine krav. Fokusgrupper, personas, nettundersøkelser, scenarioer og papirprototyping er eksempler på våre metoder.

 

Vi produserer responsive designløsninger som optimaliserer visningen for ulikt utstyr slik som smarttelefoner, nettbrett og dataskjermer i mange forskjellige størrelser, formater og oppløsning.

 

Vi har sterkt fokus på interaksjonsdesign for brukere med nedsatt kognitiv funksjonsevne, og har lang praksis fra dette feltet.

 

Våre medarbeidere deltar også i standardiseringsarbeidet om tilgjengelighet. Vi ser på standarder som et viktig verktøy for å oppnå tilgjengelige systemer og tjenester for alle brukergrupper.

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200

Side oppdatert 21.6.2021