Spredning

I prosjektene skriver vi ofte artikler, holder foredrag og publiserer brosjyrer og informasjonsskriv. Mange prosjekter avsluttes med en sluttrapport. Disse legger vi ut på de aktuelle prosjekters nettsider.

 

Nyhetene publiserer vi på Kardes Facebook.

Ansatte

Side oppdatert 24.4.2024