Veiledere

På denne siden finnes det veiledere fra prosjekter som Karde har gjennomført eller deltatt i før år 2020.

Diverse emner

Veileder om Geocaching og individuell tilrettelegging

Veileder: Gode instruksjonsfilmer

Velferdsteknologi i fritiden: IDÉHEFTE og VEILEDER

Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre: Veileder for vurdering og anskaffelse av hverdagsteknologier

Bonum Domos: Gode boliger for personer med utviklingshemning

Veileder 1, 2 og 3 (kamera/fotografering, mobiltelefon, e-post) for skoleundervisning, kurs eller individuell opplæring) kartleggingsskjemaer for digitale ferdigheter

Deep-veiledere fra prosjektet PRAKSIS

Demensvennlige møteplasser

Innsamling av synspunkter til personer med demens

Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens om skriftlige dokumenter

Utvikling av nettsider for personer med demens

Veiledning for filmskapere som arbeider med personer med demens

Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Tips til arbeidsgivere som ønsker å være mer demensvennlige

Lydopptak for å spre et budskap

Demensvennlig informasjon

Veileder for skriving av lettlest tekst

Plakater om sosiale medier

Nettvett for ungdommer i sosiale medier – forenklet, store bokstaver

Nettvett for ungdommer i sosiale medier – fyldig, vanlige bokstaver

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200

Side oppdatert 24.4.2024