Veiledere

På denne siden finnes det veiledere fra prosjekter som Karde har gjennomført eller deltatt i.

Velferdsteknologi i fritiden: IDÉHEFTE og VEILEDER

Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre: Veileder for vurdering og anskaffelse av hverdagsteknologier

Bonum Domos: Gode boliger for personer med utviklingshemning

Veileder om Geocaching og individuell tilrettelegging

Veileder: Gode instruksjonsfilmer

Matfilmer basert på kokeboken ‘Så godt!’

IKT-mestring i dagliglivet: Veiledere og kursmateriale til nedlasting (kamera/fotografering, mobiltelefon, e-post)

Utformingsveileder: Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder 

Deep-veiledere fra prosjektet PRAKSIS

Veileder for skriving av lettlest tekst.

Veileder i utforming av situasjonsbaserte dialoger

Veileder: Utforming av sporingssystemer

Veiledning for installasjon av et verktøy som gjør det mulig å skrive med symboler på Facebook

Nettvett for ungdommer i sosiale medier – forenklet, store bokstaver
Nettvett for ungdommer i sosiale medier – fyldig, vanlige bokstaver
Nettvett for foresatte (sosiale medier)

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200

Side oppdatert 21.6.2021