PRAKSIS (avsluttet)

Praksisarbeid for og med personer med demens

Tema og målsetting

PRAKSIS handlet om å oversette de demensrelaterte Deep-veilederne til norsk (bokmål), å prøve dem ut i praksis, og å distribuere dem til potensielle interessenter. Veilederne er opprinnelig produsert av et faglig demenskonsortium i Storbritannia. De retter seg mot ulike typer arbeid der personer med demens er involvert, eller der arbeidet handler om personer med demens. I tillegg ble det oversatt deler av en opprinnelig dansk veileder for skriving av lettlest tekst for utvikling og dokumentasjon av IKT-baserte hjelpe­midler. Veilederne vil være nyttige for alle som arbeider med personer med demens eller andre hukommelsesproblemer, og for personene selv. Veiledernes språkdrakt gjør det mulig for f.eks. pårørendeforeninger å delta i utviklingsarbeid på egne premisser. Oversettelsesarbeidet er godkjent av Deep-konsortiet.

Finansiering

PRAKSIS ble tilskuddsfinansiert av programmet UNIKT ved Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Karde legger ned en egeninnsats i form av spredning av informasjon og resultater.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Veileder for skriving av lettlest tekst.

Deep-veilederne:

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

 

Uten navn  Unikt_logo_blue bufdir

Seniorkvinne