Veileder for utvikling av universelt utformet e-læring for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne

Tema og målsetting 

Bufdir har gitt oss tilskudd for å lage en veileder for produksjon av e-læring for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. Vi skal sette våre egne erfaringer i system og gjøre det mulig for nærpersoner å få til personalisert og enkel e-læring for akkurat deres bruker(e). Casene i veilederen blir basert på to brukergrupper: mennesker med utviklingshemning og personer med nedsatt hukommelse som MCI eller begynnende demens.

 

For dem kan e-læring innen dagliglivets aktiviteter bety et selvstendig liv, bedre livskvalitet, inkludering og praktiske muligheter til deltakelse i utdanning, arbeidsliv, fritid og samfunnsliv.

 

Veilederen vil gå utover de lovpålagte uu-/tilgjengelighetskrav til informasjon og nettsteder. Veilederen blir både et nettsted og et hefte.

Finansiering

Bufdir finansierer prosjektet. Karde legger ned en egeninnsats.

Varighet

April 2024 —  desember 2024

Utvalgte lenker

Inclusion Europe: Informasjon for alle. Europeiske standarder for å lage informasjon som er lett å øese og forstå.

M. S. Digernes og G. M. Rødevand: Gode instruksjonsvideoer. Veileder i å lage instruksonsvideoer på en enkel måte.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): Universell utforming av e-læringskurs – sjekkliste for innholdsprodusenter.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): Akseptansetest for universell utforming.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): Hvordan ivareta kravene til universell utforming ved bestilling av e-læringskurs? Veileder for deg som kjøper ekstern bistand til utvikling.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): Guide for deg som skal lage e-læring (nettkurs).

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

 

Bufdirs logo med to stiliserte ansiktsprofiler og ordet Bufdir

Ung person foran en dataskjerm

Side oppdatert 23.4.2024