Sammen med andre: Tilrettelagte digitale temamøter (2021-2022)

Tema og målsetting

Karde vil i prosjektet, i samarbeid med NFU, (a) eksperimentere med ulike, enkle nettmøter mellom små grupper av mennesker med utviklingshemning – basert på interesser og viktige tidspunkter i året – og (b) lage hjelpemidler for mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat for å opprette, ad­mi­nis­trere, moderere, delta i og understøtte slike grupper på en trygg og god måte. (Med grupper menes her f.eks. 2 geografisk adskilte grupper eller en gruppe individer som sitter geografisk adskilt.) Ressursene skal inne­holde både praktiske vei­ledere og ikke minst verktøy for å ivareta personvern og “nettetikette”.

Prosjektets organisering

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU) er søkerorganisasjon og samarbeidsparter i prosjektet. Karde utfører mesteparten av prosjektarbeidet. Prosjektet foregår fra høsten 2021 til 31.12.2022.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Riitta Hellman
Mobil: 982 112 00

Prosjektkoordinator hos NFU: Helene T. Strøm-Rasmussen
Mobil: 900 74 060

4 unge mennesker ser på dataskjermen sammen

Side oppdatert 9.11.2022