Domoteus: Selvstendig liv i eget hjem (2020-2022)

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet var å hjelpe mennesker med utviklingshemning å leve selvstendig i sitt eget hjem og mestre hjemmets dagligdagse aktiviteter. Dette vil øke livskvaliteten og trivselen gjennom generell orden, samt gi en helsegevinst gjennom bedre hygiene i hjemmet.

Den enkelte kan trenge hjelp til å lære hva han eller hun selv kan gjøre for å dek­ke sine daglige be­hov, holde sitt eget hjem i orden og håndtere en rekke husholdningsoppgaver. Tjenesteytere trenger også å være klar over hva de bør yte av hjelp til opplæring av bo­forholdet, og hva tje­neste­yterne bør ta ansvaret for.

Vi laget en inspirerende og motiverende e-læringsapplikasjon innen en rekke praktiske emner som dekker det å bo selvstendig i eget hjem. I tillegg til selve e-læringsapplikasjonen utviklet vi et aktiviserings- og oppfølgingsopplegg (støttemateriell) som supplerer den digitale løsningen.

Brukermedvirkning var sentralt i prosjektet.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Karde ledet prosjektet og utførte mesteparten av arbeidet.

Prosjektet foregikk i tidsperioden 1.7.2020 – 30.6.2022.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakere i prosjektet la også ned egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Hånd som plasserer en bolle i oppvaskmaskinen.

Jente som støvsuger.

Hender som fyller vaskemaskinen med tøy.

Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navnLogo av NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Side oppdatert 13.10.2022