Domoteus: Selvstendig liv i eget hjem (2020-2022)

Tema og målsetting

Hovedmålet med prosjektet er å hjelpe mennesker med utviklingshemning å leve selvstendig i sitt eget hjem og mestre hjemmets dagligdagse aktiviteter. Dette vil øke livskvaliteten og trivselen gjennom generell orden, samt gi en helsegevinst gjennom bedre hygiene i hjemmet.

Den enkelte kan trenge hjelp til å lære hva han eller hun selv kan gjøre for å dek­ke sine daglige be­hov, holde sitt eget hjem i orden og håndtere en rekke husholdningsoppgaver. Tjenesteytere trenger også å være klar over hva de bør yte av hjelp til opplæring av bo­forholdet, og hva tje­neste­yterne bør ta ansvaret for.

Vi skal lage inspirerende, motiverende  e-læringsapplikasjon innen en rekke praktiske emner som dekker det å bo selvstendig i eget hjem. I tillegg til selve e-læringsapplikasjonen skal vi utvikle et aktiviserings- og oppfølgingsopplegg (støttemateriell) som supplerer den digitale løsningen.

Brukermedvirkning står sentralt i prosjektet.

Organisering av prosjektet

NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde leder prosjektet og utfører mesteparten av arbeidet.

Prosjektet foregår i tidsperioden 1.7.2020 – 30.6.2022.

Finansiering

Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam. Deltakere i prosjektet legger også ned egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 112 00

Hånd som plasserer en bolle i oppvaskmaskinen

Jente som støvsuger

Hender som fyller vaskemaskinen med tøy

Logoen til Stiftelsen Dam med fugl og stiftelsens navnLogo av NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Side oppdatert 14.3.2022