Hva er ledelse?

Det er mange definisjoner av ledelse. En vanlig definisjon er å oppnå resultater gjennom andre. En annen er å motivere, styre og følge opp andres aktiviteter til felles innsats for å nå  organisasjonens mål. Ledelse foregår på mange nivåer i en organisasjon og god ledelse er svært ofte en forutsetning for at organisasjonen skal nå sine mål. Utarbeidelse av SWOT, strategier, handlingsplaner og ikke minst oppfølging av handlingsplaner er viktige elementer i godt lederskap. En god personalpolitikk gjennom en omforent HR-strategi som etterleves og planlagt medarbeiderutvikling er også karakteristikker for godt lederskap. Oppkjøp og salg av virksomhet samt utarbeidelse av tilhørende forretningsanalyser er også viktige aspekter i en leders jobb.

Fra egne erfaringer vil vi hevde at klart definerte mål, oppfølging gjennom ærlige og rettferdige tilbakemeldinger til medarbeiderne, og å vise interesse og respekt for arbeidet som medarbeiderne utfører er noe som ofte gjør at en leder blir respektert. Lederen må også tilfredsstille sine overordnede, styret eller en overordnet leder. Det gjøres best gjennom å være sterkt involvert i beslutningsprosesser og være lojal mot beslutninger når de først er truffet.

Gå tilbake til Ledelse

Team spirit