Glede gjennom virtuelle opplevelser

Nå kan du teste roboter prosjektet har kjøpt! Du kan låne dem hvis du bor opp til 100 km avstand fra Oslo. Vi leverer dem til deg og henter dem tilbake etter ca. 2 uker, som det passer deg eller dine støttepersoner. Du får en bruksanvisning og noen enkle sprsmål om bruken av roboten når du har blitt ferdig med testingen.
Se kontaktinfo til Riitta nederst på siden.

Tema og målsetting

Hoved­­målet for prosjektet er å skape glede gjennom å muliggjøre gode virtuelle opplevelser i hver­dagen for mennesker med utviklingshemning. Det direkte målet er å produsere en todelt nettressurs som: (a) hjelper støtteapparatet og medhjelpere til mennesker med utviklingshemning å finne fram og til­gjen­geliggjøre gratis (eller svært rimelige) digitale ressurser innen kunst, kultur, musikk og opplevelser.
(b) gjør det mulig å lære og lære bort bruken av VR-teknologi slik at mennesker med utviklingshemning kan oppleve artige og spennende aktiviteter ved hjelp av VR-teknologi (Virtual Reality – virtuell virkelighet) alene og/eller sammen med andre. Resultatet blir en todelt nettressurs for primærbrukere og for støtteapparat(er) som inneholder infor­ma­sjon, tekniske og andre veiledere og diverse støttemateriell om (a) og (b) over.

Prosjektets organisering

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU) er søkerorganisasjon og samarbeidsparter i prosjektet. Karde utfører mesteparten av prosjektarbeidet. Prosjektet foregår fra høsten 2021 til 30.6.2023.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Riitta Hellman
Mobil: 982 112 00

Prosjektkoordinator hos NFU: Helene T. Strøm-Rasmussen
Mobil: 900 74 060

Kvinne med VR-briller på.
Prosjektet dreier seg også om VR. Vi har VR-teknologi til låns. Spør gjerne om det, hvis det er interessant å prøve.

Side oppdatert 5.3.2022