Glede gjennom virtuelle opplevelser

Tema og målsetting

Hoved­­målet for prosjektet var å skape glede gjennom å muliggjøre gode virtuelle opplevelser i hver­dagen for mennesker med utviklingshemning. Det direkte målet var å produsere en todelt nettressurs som: (a) hjelper støtteapparatet og medhjelpere til mennesker med utviklingshemning å finne fram og til­gjen­geliggjøre gratis (eller svært rimelige) digitale ressurser innen kunst, kultur, musikk og opplevelser.
(b) gjør det mulig å lære og lære bort bruken av VR-teknologi slik at mennesker med utviklingshemning kan oppleve artige og spennende aktiviteter ved hjelp av VR-teknologi (Virtual Reality – virtuell virkelighet) alene og/eller sammen med andre. Resultatet ble en todelt nettressurs for primærbrukere og for støtteapparat(er) som inneholder infor­ma­sjon, tekniske og andre veiledere og diverse støttemateriell om (a) og (b) over.

Prosjektets organisering

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU) var søkerorganisasjon og samarbeidsparter i prosjektet. Karde utførte mesteparten av prosjektarbeidet. Prosjektet foregikk fra høsten 2021 til 30.6.2023.

Finansiering

Prosjektet ble finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Riitta Hellman
Mobil: 982 112 00

Prosjektkoordinator hos NFU: Helene T. Strøm-Rasmussen
Mobil: 900 74 060

Kvinne med VR-briller på.

Side oppdatert 17.8.2023