Glede gjennom virtuelle opplevelser

Tema og målsetting

Hoved­­målet for prosjektet er å skape glede gjennom å muliggjøre gode virtuelle opplevelser i hver­dagen for mennesker med utviklingshemning. Det direkte målet er å produsere en todelt nettressurs som: (a) hjelper støtteapparatet og medhjelpere til mennesker med utviklingshemning å finne fram og til­gjen­geliggjøre gratis (eller svært rimelige) digitale ressurser innen kunst, kultur, musikk og opplevelser.
(b) gjør det mulig å lære og lære bort bruken av VR-teknologi slik at mennesker med utviklingshemning kan oppleve artige og spennende aktiviteter ved hjelp av VR-teknologi (Virtual Reality – virtuell virkelighet) alene og/eller sammen med andre. Resultatet blir en todelt nettressurs for primærbrukere og for støtteapparat(er) som inneholder infor­ma­sjon, tekniske og andre veiledere og diverse støttemateriell om (a) og (b) over.

Prosjektets organisering

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU) er søkerorganisasjon og samarbeidsparter i prosjektet. Karde utfører mesteparten av prosjektarbeidet. Prosjektet foregår fra høsten 2021 til 30.6.2023.

Finansiering

Prosjektet finansieres med midler fra Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, administrert av Stiftelsen Dam.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektleder: Riitta Hellman
Mobil: 982 112 00

Prosjektkoordinator hos NFU: Helene T. Strøm-Rasmussen
Mobil: 900 74 060

Kvinne med VR-briller på.

Side oppdatert 26.4.2023