Brukergrensesnitt

Karde-berøringsskjermBrukeropplevelsen av en tjeneste eller et system skapes gjennom brukergrensesnittet. Man kan hevde at jo mindre brukeren legger merke til brukergrensesnittet, jo mer vellykket er utformingen.

Karde har opparbeidet en solid kompetanse om brukergrensesnitt, både når det gjelder resultatetog prosessen fram til et design. Formålet med et system eller en tjeneste er å la brukeren utføre oppgaver. For å kunne utforme brukergrensesnitt som understøtter brukeren, må designprosessen legges opp slik at brukeren kan spille inn sin kunnskap og sine krav. Karde praktiserer brukersentrerte metoder som er basert på en faseinndeling fra behovsanalyser og brukerstudier, til konseptutvikling og visualisering, fram til til gjennomføring og testing.

Karde har ekspertise i brukbarhetsvurderinger, og kan i tillegg til utvikling av grensesnittløsninger gjennomføre evaluerings- og forbedringsprosesser. Karde har bidratt til Deltasenterets nye veileder om kognitiv tilgjengelighet, og gjennomfører gjerne evaluering av nettsteder i forhold til veilederens anbefalinger.

Kontaktperson
Riitta Hellman, mobil 982 112 00.

Mer om brukergrensesnitt

Brukergrensesnitt utviklet seg til et viktig fagområde på 1980-tallet. Karakterbaserte grensesnitt fikk konkurranse av grafiske grensesnitt og skrivebordsmetaforen. En liten revolusjon var i gang innenfor fagfeltet. I dag er et godt brukergrensesnitt en selvfølge. Brukere forventer at grensesnittet presenterer funksjonaliteten på en god måte, og at det er estetisk og behagelig for øyet. I tillegg stilles det krav om tilgjengelighet og universell utforming. Et ekstremt viktig område er tilgjengelighet for brukere med kognitive utfordringer.

Nye utfordringer har imidlertid sett dagens lys parallelt med utviklingen av nye sluttbrukerteknologier og nye brukergrupper som skal nås. Mobiltelefonen er ett eksempel på en ny teknologi som utfordrer våre kunnskaper om brukergrensesnitt. Det blir også stadig flere eldre brukere. Politiske føringer om inkluderende utforming av elektroniske tjenester gjør at det blir introdusert nye krav til brukergrensesnitt og interaktivitet.