Organisasjonsutvikling

HappinessVår verden endrer seg raskt. Endringer i teknologi og samfunn gjør behovet for tilpassiing, innovasjon og omstilling til en viktig del av hverdagen. Endringstempoet gjør at virksomheter har ustabile rammebetingelser, og de fleste virksomheter må endre seg kontinuerlig. Også mange offentlige virksomheter står foran omfattende omstillingsprosesser.

Innføring av IKT knyttes til de fleste innovasjonsprosjekter. All innføring av IKT-baserte løsninger medfører endring av arbeidssituasjonen for dem som er involvert. På individnivået kan endringene innebære at arbeidsoppgaver og ansvarsforhold endres, eller at arbeidsoppgaver og stillinger forsvinner. Behovet for ny kompetanse og nye arbeidsruriner og -metodikker blir også synlig.

Organisasjonsutvikling bidrar til vellykkede endrings- og omstillingsprosesser. Endringsledelse handler om hvordan vi kan planlegge og styre disse prosessene.

Kardes medarbeidere har i mange år arbeidet i innovasjonsprosjekter i tjeneste- og informasjonsproduserende virksomheter, og arbeidet selv som ledere i krevende kunnskapsmiljøer. Innovasjonsprosjektene vi har drevet med har ofte medført behov for integrert organisasjonsutvikling og endringsledelse. Denne kompetansen benyttes bl.a. i Semicolon II-prosjektets arbeidspakke om organisatorisk samhandling.

Kardes bidrag kan dreie seg om å:

  • drive prosessorientert endringsledelse,
  • utvikle nye samarbeidsformer og nettverksløsninger,
  • identifisere motstand mot forandring, og utarbeide samarbeidsstrategier for å overvinne motstanden,
  • være en pådriver for videreutvikling av organisasjonskulturen,
  • identifisere suksessfaktorer og utvikle virkemidler for vellykket endring,
  • utarbeide og gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser,
  • kartlegge IKT-kompetanse og planlegge tiltak for ny kunnskap og innsikt som gir grunnlag for mestring, og
  • vise vei og skape oppslutning.

Kontaktperson
Riitta Hellman, mobil 982 112 00.