Semantisk interoperabilitet

Diagram_nøkkeltallOffentlige myndigheter er stadig mer opptatt av å betjene innbyggere med informasjon og elektroniske tjenester døgnet rundt. Alle tjenester er basert på informasjon. Mye av informasjonen oppstår i et samspill mellom innbyggere og næringsliv. En viktig forutsetning for å gi bedrifter og innbyggerne en enkel og sikker tilgang til offentlige tjenester er – nettopp– samarbeid mellom offentlige virksomheter, bedrifter og innbyggere. Temaet er hovedelement i prosjektene Semicolon og Semicolon II.

Smertefri utveksling av informasjon er sentralt i rasjonelt samarbeid. For å kunne utveksle informasjon, må aktørene ikke bare være enige om samme dataformat, men også om at all utveksling av informasjon er basert på en felles forståelse av innhold. Disse prinsippene må samtidig støtte de spesielle behov som hver virksomhet er alene om. Dette er problemstillinger som omfattes av begrepetsemantisk interoperabilitet.

Virksomheter står ovenfor en rekke store utfordringer knyttet til semantisk interoperabilitet. Det er faktisk ikke tilstrekkelig med samme dataformat eller felles forståelse av innhold. Det finnes organisatoriske forhold som påvirker samhandlingen internt og mellom ulike enheter innenfor offentlig sektor. Disse faktorene handler om evne og vilje til samarbeid, insitamenter som stimulerer til samhandling osv. Dette er problemstillinger som omfattes av begrepetorganisatorisk interoperabilitet.

En nødvendig forutsetning for interoperabilitet er at datasystemene er fysisk i stand til å utveksle data. Da må teknisk infrastruktur som nettverk, kommunikasjonsprotokoller og sikkehet være på plss. Disse er løsninger som muliggjør teknisk interoperabilitet.

Begrepet interoperabilitet er gitt ved trekløveret teknisk, semantisk og organisatorisk interoperabilitet. Samtlige må være til stede for å oppnå IKT-basert samhandling mellom organisasjoner.

Karde har kompetanse som berører alle de viktige delområdene av interoperabilitet. En svært viktig del av dette er virksomheters evne og vilje til omstilling. Når tidligere arbeidsmønstre og samarbeidskonstellasjoner skal fornyes for bred, tverrsektorielt samarbeid om data og informasjon og når ny kompetanse skal tilføres medarbeiderne.

Det å kunne analysere informasjonsflyt og samhandling basert på og knyttet til denne informasjonen, er svært viktig. Kardes medarbeidere har bakgrunn fra informatikkmiljøer, og kan utføre relevante analyser og synteser. Med andre ord, Kardes medarbeidere kan både virksomhetsprosesser, forretningsprosesser og IKT. Sistnevnte handler i denne sammenheng om tekniske aspekter knyttet data, informasjon, kommunikasjon og samhandling. Vi har videre praktisk kunnskap om endringsledelse og utvikling av medarbeidernes kompetanse, og innehar en solid metodeportefølje for å medvirke konstruktivt til omstilling av virksomheter.

Kontaktperson
Terje Grimstad, mobil 908 44 023.