Tingenes internett

PrintInternet of Things (IoT), tingenes internett, handler om å kople sammen elektronisk utstyr over internett. Det åpner for en masse nye tjenester, f.eks. sanntids overvåkning av miljø, bygninger og helse, styring av energi, infrastrukturer og produksjon. I det siste ser vi innovasjoner knyttet til begrepet ‘Internet of Everything’ (IoE).

Internet of Everything (IoE) handler om å kople sammen mennesker, prosesser, data og ting på nye smartere måter. Vi kan få flere og mer relevante tjenester, bedre beslutningsunderlag for næringsliv og forvaltning, økt effektivitet, bedre helse og bedre livskvalitet.

Karde posisjonerer seg i dette landskapet med å bygge kompetanse
og partnerskap med selskaper som har skybaserte tilbud som understøtter IoE-tjenester.

Kontakt

Terje Grimstad, mobil 982 112 00
Erlend Øverby, mobil 901 29 642