Kontakt

Besøksadresse:
Gaustadalléen 23 A (Kristen Nygaards hus, 4. etasje), 0373 Oslo
(henvendelse: Norsk Regnesentrals resepsjon)

Postadresse:Gaustad
Karde AS
Postboks 69 Tåsen
0801 Oslo

Kontaktperson:
Daglig leder Terje Grimstad, mobil: 908 44 023

Organisasjonsnummer: 
986 429 360