Dag Belsnes

Generell bakgrunn

Dag Belsnes er cand.real. med hovedfag i matematikk fra Universitetet i Oslo i 1967. Han har vært forsker og forskningssjef på Norsk Regnesentral, professor II ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo og partner i rådgivingsselskapet Pharos. Under et studieopphold ved Stanford University deltok han i arbeidet med utviklingen av basisteknologien for internett (se artikkel i Aftenposten).

Spisskompetanse

  • Objektorientert systemutvikling
  • Virksomhetsmodellering, prosessanalyse
  • Distribuert systemarkitektur, sanntidssystemer
  • Datakommunikasjon, sikkerhet, interoperabilitet
  • Språk for modellering, metadata, programmering

Kontaktinformasjon

E-post: dag.belsnes@karde.no
Mobil: 957 45 413

 

Dag